Strzelnica

27 listopada uczniowie klas pierwszych LO w Tyczynie wzięli udział w zajęciach strzeleckich. Rozpoczęły się one od części teoretycznej, w której uczestnicy zapoznali się z zasadami posługiwania się bronią palną. W części praktycznej uczniowie pod opieką instruktorów strzelali z broni krótkiej i długiej (m.in. z pistoletów P 99 i Glock, KBKS, karabinka Anschutz, AK-47 i Mossberga.

Offers