Terminarz rekrutacji

Terminy rekrutacji 
do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Tyczynie
na rok szkolny 2019/2020 

 

1.

od 13 maja do 19 czerwca
2019r.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły na formularzu przygotowanym przez szkołę.

2.

od 21 – 25 czerwca 2019r., 

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.

3.

5 lipca 2019r.,

do godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły na podstawie wyników rekrutacji.

4.

5 – 10 lipca 2019r.,

do godz.15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole oraz złożenie oryginałów dokumentów, jeżeli nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

5.

12 lipca 2019r.,

do godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, a także liczby wolnych miejsc.