Wyjazdy

 

Uczniowie LO w Tyczynie w Podkarpackiej Izbie Pamięci Służb Policyjnych w Krośnie

Wyjazd do Komendy Policji w Warszawie

Wyjazd do Szkoły Policji w Katowicach

Wyjazd do Wyższej Szkoły w Szczytnie