Wywiadówki - ważne daty

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI, WYWIADÓWEK,
DYŻURÓW DLA RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

- 21 września 2018r. godz. 16.30 – spotkanie z rodzicami wszystkich klas: - wybór rad oddziałowych i przedstawicieli klasowych do Rady Rodziców, - prezentacja oferty ubezpieczenia młodzieży, - prezentacja Statutu i WSO, procedury dot. bezpieczeństwa, - rodzice klas pierwszych – zapoznanie z nauczycielami i ze szkołą, - sprawy organizacyjne,- pedagogizacja rodziców.

- 23 października 2018r. (wtorek) godz.: 15.00 – 17.00 – dyżur dla rodziców

- 23 listopada 2018r. godz. 16.30 – wywiadówka śródsemestralna: - informacja o ocenach bieżących,- prezentacja Programu Wychowawczego i Profilaktyki,- prezentacja Rady Rodziców,- sprawy bieżące,- sprawy wychowawcze, organizacyjne, klasowe,- informacje na temat procedur i terminów związanych z egzaminem maturalnym – w klasach trzecich,- pedagogizacja rodziców,

- 18 stycznia 2019r. od godz.: 15.00 do godz. 17.00 – wywiadówka semestralna – indywidualne rozmowy i spotkania z rodzicami: - przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, indywidualne sprawy wychowawcze

- 05 marca 2018r. (wtorek) godz.: 15.00 – 17.00 – dyżur dla rodziców

- 05 kwietnia 2019r.godz. 16.30 – wywiadówka śródsemestralna: - informacja o ocenach bieżących,- sprawy bieżące - sprawy wychowawcze, organizacyjne, klasowe,- przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem w klasach trzecich,- omówienie organizacji matury w klasach trzecich, - pedagogizacja rodziców

- 07 czerwca 2019r. od godz.: 15.00 do godz. 17.00 – wywiadówka roczna - indywidualne rozmowy i spotkania z rodzicami: - przekazanie informacji o proponowanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem,- podsumowanie roku szkolnego.