^W górę
 • 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ W TYCZYNIE
  Liceum Ogólnokształcące z elementami edukacji ogólnopolicyjnej we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Zajęcia teoretyczne prowadzone przez wykładowców wyższych uczelni, doświadczonych pracowników Policji i innych służb mundurowych oraz zajęcia praktyczne (w tym sporty walki), z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • 2 OFERTA EDUKACYJNA ZAJĘĆ DODATKOWYCH - NOWOŚCI!!!
  *Zajęcia z technik samoobrony – poznanie metod obezwładniania. *Zajęcia w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.
 • 3 OFERTA EDUKACYJNA ZAJĘĆ DODATKOWYCH - NOWOŚCI!!!
  Możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w Związku Strzeleckim „Strzelec” – zajęcia teoretyczne i praktyczne (m.in. musztra, maskowanie, zajęcia w terenie – udział w uroczystościach okolicznościowych jako reprezentacja szkoły w poczcie sztandarowym, jako służby porządkowe.
 • 4 OFERTA EDUKACYJNA ZAJĘĆ DODATKOWYCH - NOWOŚCI!!!
  *Zajęcia sportowe w ramach przygotowania do testu sprawnościowego – „Policyjny Tor Przeszkód”, przez który musi przejść każdy kandydat do pracy w Policji. *Wyjazdy do szkół policyjnych, m.in. obóz naukowy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, wizyta w Szkole Policji w Katowicach.
 • 5 ZESPÓŁ SZKÓŁ W TYCZYNIE
  Zespół Szkół w Tyczynie w podejmowanych działaniach stara się uwzględniać potrzeby edukacyjne uczniów, wychodzić naprzeciw ich aspiracjom i oczekiwaniom. Celem szkoły jest przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz wskazanie jej dalszych dróg rozwoju.
baner

TOP EDUK POLIC17 18

rekrutacja 2017/2018

top bezpol17 18

plakat projektu

Struktura Własnościowa i Majątek

Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na podstawie odrębnych  przepisów.

Majątek Zespołu Szkół w Tyczynie, który stanowią: budynek – siedziba szkoły, XIX-wieczny, zabytkowy pałac o wartości: 4.863.000,32 zł oraz
działka o powierzchni 5,345 ha, o wartości: 1.688.561,00 zł  jest własnością Powiatu Rzeszowskiego. W/w majatek powierzony jest w trwały zarząd Dyrektorowi Zespołu Szkół w Tyczynie.

 

  

 Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

 

Bilans Jednostki Budżetowej

Instrukcja sporządzania

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

 

 

 

 

 

Image1.jpg

banner ZS

PLAKAT 001

filmy o szkole

Do wakacji pozostało 60 dni

Zespół Szkół w Tyczynie. Utworzono dzięki Joomla.